Zbigniew Famula - Klasyczne buty

Przechowywanie butów.

Podstawowe zasady:

- przechowujemy obuwie w przewiewnym miejscu, wolnym od kurzu, światła oraz wilgoci;

- buty powinny stać koło siebie (nie stawiamy jednych na drugich, bo może to spowodować uszkodzenie skóry);

- do środka zawsze wkładamy prawidła;

- po użyciu buty powinny odpoczywać przynajmniej jedną dobę.


Social media