Klasyczne Buty
Wersje językowe
 darmowa dostawaPomoc w doborze rozmiaru. Bezpłatna dostawa powyżej kwoty 500 zł. Serwis i naprawa obuwia.
Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego Klasyczne Buty Zbigniew Famuła

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Punkt odbioru – punkt znajdujący się pod adresem Klasyczne Buty ul. Partyzantów 33, 80-254 Gdańsk.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Klasyczne Buty Zbigniew Famuła prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://klasycznebuty.pl.
Sprzedawca – Zbigniew Famuła, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sportics Zbigniew Famuła, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5861661409 , nr REGON 221122781, ul. Partyzantów  33, 80-254 Gdańsk.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Klasyczne Buty ul. Partyzantów 33, 80-254 Gdańsk
 2. Adres e-mail: sklep@klasycznebuty.pl
 3. Telefon: +48 58 352 49 76
  kom.: +48 790 507 208, +48 790 507 308
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Klasyczne Buty ul. Partyzantów 33, 80-254 Gdańsk.
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: Klasyczne Buty ul. Partyzantów 33, 80-254 Gdańsk.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia nie jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 
 7. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 9. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • PayPal
  3. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego - wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
  4. Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
   e. za pośrednictwem systemu Comfino - płatności ratalnych i odroczonych
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska, Kanada
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Do paczkomatów InPost
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach jego otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona w miarę możliwości przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. Sprzedawca zastrzega, że jeśli nie ma technologicznych możliwości dokonywania zwrotu w tej samej formie w której Konsument dokonał zapłaty, wówczas zwrot dokonywany jest przelewem na konto wskazane przez Konsumenta.  W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Klasyczne Buty ul. Partyzantów 33, 80-254 Gdańsk niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Klasyczne Buty ul. Partyzantów 33, 80-254 Gdańsk.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 7. Promocje na produkty nie łączą się ze sobą. W przypadku zbiegu dwóch promocji (na przykład: z tytułu posiadania dwóch kodów rabatowych lub posiadania kodu rabatowego i istniejącej przeceny na stronie internetowej ) Sklep zawsze stosuje promocję korzystniejszą dla Kupującego.

 8. Cena podana na stronie internetowej dla produktów marki Garda Leather jest ceną ostateczną. Na zakupy produktów marki Garda Leather  nie obowiązują żadne kody rabatowe oraz zniżki przysługujące Klientom, w tym również takie jak kody rabatowe dla osób zapisanych do Newslettera oraz rabaty przysługujące Klientom VIP.

  Za produkty Garda Leather  ma możliwości zapłacenia bonami podarunkowymi jeśli zostały one zakupione w promocyjnej cenie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sportics Zbigniew Famuła
ul. Partyzantów 33., 80-254 Gdańsk adres e-mail: sklep@klasycznebuty.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie Klasyczne Buty Zbigniew Famuła

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Klasyczne Buty Zbigniew Famuła prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://klasycznebuty.pl
Sprzedawca - Zbigniew Famuła, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sportics Zbigniew Famuła, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5861661406, nr REGON 221122781, ul. Partyzantów 33. 80-254 Gdańsk.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Klasyczne Buty ul. Partyzantów 33, 80-254 Gdańsk
 2. Adres e-mail: sklep@klasycznebuty.pl
 3. Telefon: +48 58 352 49 76
  kom.: +48 790 507 208, +48 790 507 308

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@klasycznebuty.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@klasycznebuty.pl .
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@klasycznebuty.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


Regulamin newslettera

sklepu Klasyczne Buty Zbigniew Famuła

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Klasyczne Buty Zbigniew Famuła prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://klasycznebuty.pl
Usługodawca - Zbigniew Famuła, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sportics Zbigniew Famuła, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5861661406 , nr REGON 221122781, ul. Partyzantów 33, 80-254 Gdańsk.
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@klasycznebuty.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@klasycznebuty.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@klasycznebuty.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.


Regulamin Programu Lojalnościowego


Regulamin Programu Lojalnościowego (obowiązuje od 08.04.2020 r.)

I. Postanowienia ogólne
1. Program lojalnościowym skierowany jest do osób:
- dokonujących zakupów w sklepie internetowym www.klasycznebuty.pl
2. Program jest skierowany wyłącznie do konsumentów.

II. Definicje pojęć użytych w Regulaminie
Organizator – Sportics Zbigniew Famuła, ul. Partyzantów 33, 80-254 Gdańsk,  telefon:+58 735 13 55, e-mail: sklep@klasycznebuty.pl
Program – Program Lojalnościowy mający charakter lojalnościowo-marketingowy, prowadzony przez Organizatora
Akcja Rabatowa – przeprowadzona przez Organizatora akcja polegająca na obniżeniu przez określony, zamknięty okres czasu cen na określone towary lub usługi we wszystkich Sklepach Klasyczne Buty i w Sklepie Internetowym www.klasycznebuty.pl
Punkty – jednostki punktowe naliczane i gromadzone przez Uczestnika na Indywidualnym elektronicznym Koncie Internetowym
Indywidualne Konto Internetowe – konto elektroniczne prowadzone przez Organizatora dla Uczestnika, zawierające dane Uczestnika, informacje o zawartych umowach sprzedaży, transakcjach zwrotu i wymiany artykułów oraz przydzielonych Punktach i Rabatach
Wymiana Punktów – trwałe obniżenie przez Organizatora cen na towary oferowane przez sklep internetowy www.klasycznebuty.pl
Regulamin – niniejszy regulamin Programu
Regulamin Sklepu Internetowego - regulamin określający zasady korzystania ze sklepu internetowego www.klasycznebuty.pl
Sklep Klasyczne Buty - sklep stacjonarny prowadzony przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista wszystkich sklepów sieci Klasyczne Buty znajduje się na stronie www.klasycznebuty.pl
Sklep Internetowy - prowadzony przez Organizatora serwis sprzedaży on-line, dostępny pod adresem: www.klasycznebuty.pl
Uczestnik – osoba fizyczna, która zarejestrowała się i założyła Indywidualne Konto Internetowe

III. Zasady przystąpienia do Programu
1. Przystąpić do Programu może wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Aby przystąpić do Programu należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz dokonać jednej z następujących czynności:
a) wyrazić wolę przystąpienia do Programu poprzez akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego w trakcie zakładania konta w Sklepie Internetowym www.klasycznebuty.pl.
3. Program ma charakter lojalnościowo-marketingowy, gdzie Organizator przyznaje Uczestnikom specjalne korzyści (punkty), niedostępne dla innych konsumentów. W związku z powyższym udział w Programie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych na cele marketingowe, w tym w celu przesyłania Uczestnikom informacji marketingowych na ich adres e-mail lub numer telefonu.
4. Uczestnik przystępujący do Programu jest zobowiązana podać swoje prawdziwe i aktualne dane.
5. Uczestnik zobowiązany jest aktualizować swoje dane podane przy przystąpieniu do Programu. Aktualizacja danych może odbyć się po zalogowaniu na Indywidualne Konto Internetowe lub poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy z Organizatorem.
7. Uczestnik nie przestrzegający zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu zostanie wykluczona z udziału w Programie Lojalnościowym bez prawa powrotu do udziału w Programie

IV. Korzyści (punkty) z tytułu udziału w Programie
1. Korzyści (punkty) z tytułu udziału w Programie mogą być uzależnione od aktywności Uczestnika związanej z częstotliwością i rodzajem dokonywanych przez niego zakupów towarów w Sklepie Internetowym www.klasycznebuty.pl.
2. Każdemu Uczestnikowi zapisywane są na jego Indywidualnym Koncie Internetowym informacje dotyczące dokonywanych przez niego zakupów, udzielonych kuponów rabatowych, zgromadzonych Punktów, zwrotów i wymian towarów w Sklepie Internetowym. Uczestnik ma wyłącznie za pośrednictwem konta w Sklepie Internetowym dostęp do informacji zawartych na jego Indywidualnym Koncie Internetowym.
3. Warunkiem naliczenia oraz zapisania Punktów na Indywidualnym Koncie Internetowym jest:
a) dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym Organizatora lub i
b) zapisanie się do newslettera lub i
c) wystawienie opinii o zakupionym produkcie
4. Z tytułu uczestnictwa w Programie Uczestnikowi zostają przyznane określone korzyści:
a) Punkty – Uczestnik dokonując zakupów gromadzi Punkty na Indywidualnym Koncie Internetowym, które może Wymienić na trwałe obniżenie ceny towary oferowane w Sklepie Internetowym www.klasycznebuty.pl
5. Organizator może wprowadzać inne profity dla Uczestnika z tytułu udziału w Programie, o czym zostanie on poinformowany w formie e- maila lub wiadomości SMS/MMS.

V. Sposób naliczania Punktów na Indywidualnym Koncie Internetowym
1. za dokonanie i opłacenie zakupu dowolnego towaru
a) za każde 100 zł przyznawane jest 5 Punktów
2. za zapisanie się do newslettera
a) jednorazowo przyznawane jest 10 Punktów
3. za wystawienie opinii o produkcie
a) na www.klasycznebuty.pl przyznawane jest 12 Punktów
b) na Portalach Google, Facebook, Instagram przyznawane jest 30 Punktów

VI. Sposób rozliczania Punktów na Indywidualnym Koncie Internetowym
1. zgromadzone na Indywidualnym Koncie Internetowym Punkty mogą być wymienione na dowolny towar z oferty Sklepu Internetowego www.klasycznebuty.pl
2. sposób przeliczania zgromadzonych Punktów
a) 10 Punktów stanowi równowartość 5 zł
3. przyznane - zgromadzone Punkty za zakup towaru z oferty Sklepu Internetowego www.klasycznebuty.pl w przypadku zwrotu tego towaru zostaną odebrane i pomniejszą pulę posiadanych na Indywidualnym Koncie Internetowym Punktów
4. za każdą jednostkę produktu naliczana jest księgowa opłata w wysokości 1 zł

VII. Status Uczestnika w Programie
1. Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W tym celu powinien:
a) wysłać pisemne oświadczenie ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail o rezygnacji z Programu na adres:
- Klasyczne Buty Zbigniew Famuła, ul. Partyzantów 33, 80-254 Gdańsk
- sklep@klasycznebuty.pl
b) usuwając swoje Indywidualne Konto Internetowe w Sklepie Internetowym www.klasycznebuty.pl
2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator powiadomi go o podjęciu decyzji o jego wykluczeniu z udziału w Programie poprzez wysłanie informacji w formie e-maila lub w formie SMS/MMS.
3. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z wykluczeniem go z udziału w Programie w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji Organizatora w tej sprawie. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w formie pisemnej jak w zapisie VI, a) Regulaminu. Tak zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi o czym Uczestnik zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Uczestnik będzie mógł dalej uczestniczyć w Programie.

VIII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Sportics Zbigniew Famuła, ul. Partyzantów 33, 80-254 Gdańsk telefon:+58 735 13 55, e-mail: sklep@klasycznebuty.pl
2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z: Klasyczne Buty Zbigniew Famuła, ul. Partyzantów 33, 80-254 Gdańsk, telefon:+58 735 13 55, e-mail: sklep@klasycznebuty.pl
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na cele wykonywania warunków Programu Lojalnościowego (prowadzenie Indywidualnego Konta Lojalnościowego oraz przesyłanie wiadomości e-mail i/lub wiadomości SMS/MMS zawierających informacje handlowe, w tym informacje o zgromadzonych Punktach, promocjach, wyprzedażach, nowych kolekcjach oraz trendach)
4. Dane Uczestników powierzane są podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi e-mail marketingu i sms/mms marketingu, a także inne usługi niezbędne do prowadzenia Programu – przy czym następuje to wyłącznie do celów realizacji programu lojalnościowego
5. Dane Uczestników przetwarzane będą do chwili rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie (zapis V, 1 a), b) Regulaminu)
6. W każdej chwili Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub weryfikacji zakresu, w którym przetwarzane są jego dane
7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby być Uczestnikiem Programu Lojalnościowego w celu posiadania przez Organizatora możliwość komunikowania się z Uczestnikiem w celach lojalnościowo-marketingowych
9. Dane Uczestników nie są przekazywane przez Organizatora stronom trzecim nie wymienionym w Regulaminie. Organizator stosuje personalizację treści przesyłanych Uczestnikowi informacji handlowych, by w ten sposób lepiej dostosować przesyłane informacje do preferencji Uczestników.

IX. Okres obowiązywania Programu
1. Czas obowiązywania Programu jest nieokreślony.
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zakończenia obowiązywania Programu.
3. Organizator powiadomi Uczestników z wyprzedzeniem o zakończeniu obowiązywania Programu w formie e-maila lub wiadomości SMS/MMS
4. Po zakończeniu trwania Programu Uczestnik ma prawo skorzystać z przyznanych mu wcześniej korzyści (punktów) w postaci zgromadzonych Punktów do 30 dni od daty wysłania informacji o zakończeniu obowiązywania Programu

X. Zmiana Regulaminu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
2. O zmianie Regulaminu każdy Uczestnik zostanie powiadomiony komunikatem wysłanym w formie e-maila lub wiadomości SMS/MMS. Uczestnik, który nie zgadza się na zmianę treści Regulaminu, może zrezygnować z udziału w Programie.

XI. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zapytania oraz wątpliwości związane z uczestnictwem w Programie Uczestnik może zgłaszać Organizatorowi formie pisemnej na adres: Klasyczne Buty Zbigniew Famuła, ul. Partyzantów 33, 80-254 Gdańsk, telefon:+58 735 13 55, e-mail: sklep@klasycznebuty.pl
2. Regulamin Programu dostępny jest na stronie: www.klasycznbuty.pl
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego

 

Regulamin przedłużania rękojmi na wady fizyczne obuwia zakupionego w Sklepie Klasyczne Buty Zbigniew Famuła.

Sportics Zbigniew Famuła z siedzibą w Gdańsku, zwana dalej Sprzedawcą zobowiązuje się do przedłużenia rękojmi na wady fizyczne dotyczącą zakupionego w Sklepie Klasyczne Buty (stacjonarnym i internetowym) obuwia z dwóch lat przysługujących na podstawie artykułu 568 i nast. Kodeksu Cywilnego na 3 lata pod warunkami określonymi w Regulaminie przedłużenia rękojmi, zwanego dalej Regulaminem. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu Sprzedawca ma prawo odmówienia wykonania Rękojmi po upływie okresu wskazanego we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych.

 1. Zakupione obuwie należy pielęgnować zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy oraz informacjami zawartymi w Książce Serwisowej.
 2. Filmy instruktażowe jak należy pielęgnować obuwie można obejrzeć na kanale Klasyczne Buty https://www.youtube.com/channel/UCiqVnusV4pO980U1znHePbQ.
 3. Do pielęgnacji należy używać środków rekomendowanych przez Salon Klasyczne Buty, w razie potrzeby domniemywa się, że wszystkie środki do pielęgnacji dostępne w Salonie Klasyczne Buty są rekomendowane przez Sprzedawcę,
 4. Naturalna skóra z zasady nie jest odporna na wodę i wilgoć, dlatego należy unikać jej przemoczenia. W przypadku gdy uszyte z takiej skóry obuwie zostało przemoczone, należy postępować zgodnie z instrukcją Sprzedawcy, znajdującą się pod linkiem:https://klasycznebuty.pl/pl/blog/Jak-wysuszyc-przemoczone-skorzane-buty/119 .
 5. Podczas użytkowania obuwia skórzana podeszwa podlega systematycznemu zużyciu, co jest naturalnym procesem i nie świadczy o jej złej jakości. W celu spowolnienia tego procesu Sprzedawca zaleca używanie specjalistycznych gumowych ochraniaczy do obuwia lub zabezpieczanie podeszwy gumową zelówką.
 6. Wszystkie usługi serwisowe i szewskie zakupionego obuwia powinny być wykonywane w warsztatach Klasyczne Buty.
 7. Należy unikać noszenia obuwia dzień po dniu. Po jednym dniu użytkowania obuwia, powinno ono przez następne, co najmniej 24 godziny naturalnie obeschnąć w pokojowej temperaturze i stać z włożonymi do środka, rekomendowanymi przez Sprzedawcę drewnianymi prawidłami. Instrukcja używania prawideł https://www.youtube.com/watch?v=VbAZe_imLgw&t=2s
 8. Należy używać prawideł rekomendowanych przez Sprzedawcę. Domniemywa się, że prawidła dostępne w Sklepie Klasyczne Buty są rekomendowane przez Sprzedawcę.
 9. W celu oceny stanu obuwia powinny być one poddawane przeglądowi dokonywanemu przez punkty wskazane przez Sprzedawcę przynajmniej raz na pół roku. Salony Klasyczne Buty są takimi punktami, przegląd w nich jest bezpłatny. Podczas przeglądu doradca może wskazać jeszcze inne metody pielęgnacji obuwia niż te wskazane w Regulaminie. 
 10. Każdy przegląd oraz dokonana usługa szewska powinna być odnotowywana w Książce Serwisowej. Po okresie 2 lat Sprzedawca potwierdza przedłużenie rękojmi na kolejny rok (pod warunkiem spełnienia postanowień regulaminu), dokonując odpowiedniej adnotacji w Książce Serwisowej. Brak takiej adnotacji jest równoznaczny z nie przedłużeniem rękojmi poza okres ustawowy.

 Regulamin Promocji Letniej 2021

 1. W każdy weekend od godziny 10 w piątek do godziny 9.59 w poniedziałek promowany jest jeden model buta.
 2. Kampania trwa od 11 czerwca do 19 września,
 3. Dany model nigdy nie jest promowany dłużej niż tylko jeden weekend
 4. Minimalna wysokość promocji to 20%
 5. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym oraz w salonach stacjonarnych
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami
 7. Do każdej pary butów dodawany jest voucher na pielęgnację obuwia o wartości 49 zł
 8. Voucher ten nie podlega zwrotowi lub wymianie na inny towar
 9. Promocja trwa do wyczerpania zapasów
 10. Artykuły promocyjne pojawiają się w kategorii Promocja Letnia,
 11. Warunkiem uzyskania rabatu jest wpisanie kodu z banneru reklamowego lub podanie kodu w sklepie stacjonarnym

 

REGULAMIN PROMOCJI NA BLACK FRIDAY 2023


ZASADY PROMOCJI BLACK FRIDAY

1. Data Promocji: promocja działa od godziny 00:01 dnia 24 listopada 2023 do godziny 23:59 dnia 27 listopada 2023
roku
2. Promocja dotyczy zakupów dokonanych w sklepie internetowym na www.klasycznebuty.pl zgodnie z zasadami
promocji opisanymi w Regulaminie - pkt nr 5. Miejscem promocji jest sklep internetowy klasycznebuty.pl
3. Przedmiot promocji: asortyment dostępny na www.klasycznebuty.pl (wraz z przecenionymi rzeczami).
4. Zasady promocji:
• Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji
dokonają w Sklepie internetowym www.klasycznebuty.pl zakupu co najmniej jednego produktu.
• zakupu należy dokonać poprzez prawidłowe złożenie zamówienia na www.klasycznebuty.pl, podanie danych
niezbędnych do realizacji zamówienia oraz dokonaniu płatności. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Polityce
Prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej
• Promocje nie łączą się.
5. Zwrot
- Zwrot towaru jest możliwy zgodnie z Regulaminem sklepu dostępnym pod adresem:
https://klasycznebuty.pl/pl/i/Regulaminy/3
6. Reklamacje
• reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem sklepu dostępnym na stronie https://klasycznebuty.pl/pl/i/Regulaminy/3
7. Uczestnik promocji
• każda osoba, która dokona zakupu on-line na www.klasycznebuty.pl i zastosuje zasady promocji
z punktu 4 niniejszego Regulaminu.
8. Dane osobowe - zgodnie z Regulaminem dostępnym na www.klasycznebuty.pl
9. Postanowienie Końcowe:
• Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
• Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.klasycznebuty.pl
• Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
• W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
• Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
• Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2023
Organizatorem promocji jest sklep KLASYCZNE BUTY www.klasycznebuty.pl prowadzony przez Zbigniew Famuła SPORTICS z siedzibą: ul. Partyzantów 33, 80-254 Gdańsk,  NIP 586 166 14 09.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium